Hovedseksjon

Mat på AKS

Matservering
På AKS spiser barna medbrakt matpakke hver dag. Under spisetiden får de tilbud om frukt/grønt.
Enkelte dager og i feriene har vi matlaging, baking og felles måltider

Mat og helse
Vi har juniorkokkekurs i kursperiodene og læringstøttende aktiviteter som smakeklubben, matklubben,
matpakkeklubben og vi lager kafé og mat på bål/bålpanne ute.