Biblioteket

Biblioteket på Berg skole har mange bøker

 Skolen og AKS - Aktivitetsskolen har kjøpt inn en mengde bøker, og vi har fått bokgaver fra elever og foresatte. Biblioteket er en svært viktig læringsarena for elevene, - både i aktivitetsskoletiden og i skoletiden. Elevene er ivrige og låner bøker både med seg hjem og til lesekvart og lesing i klasserommet. På Berg skole er vi stolte av biblioteket vårt, og gleder oss over at bibliotekets samling skal vokse i takt med at skolen blir større og flere trinn kommer til. Samlingsstyrer for biblioteket er Morten Henriksen.