Hovedseksjon

Mørkegrønn base

Aktivitetsskolen på Berg skole har fire baser: Lysegrønn, Mørkegrønn, Blå og Klubben.

Mørkegrønn base
Mørkegrønn base er for barna som går på 2. trinn på Berg skole. De holder til i det grønne bygget.
AKS-rommene på Mørkegrønn base ligger i 2. etasje. Vi har ellers sambruk av alle rom med skolen.

Baseleder for Mørkegrønn base: Marius Hytten
Telefon Mørkegrønn base: 917 58 432
E-post baseleder: marius.hytten@osloskolen.no

Morgen AKS

MorgenAKS er på lekeplassen til grønt bygg. kl. 07:30 - 08:30. 

AKS Ettermiddag
Mandag kl. 13:45 - 16:30
Tirsdag kl. 13:00 - 16:30
Onsdag kl. 13:45 - 16:30
Torsdag kl. 13:15 - 16:30
Fredag kl. 13:15 - 16:30.

Henting på AKS
Ved henting etter kl. 15:00 har vi utkryssing i Kryssebua i svalgangen mellom grønt og rødt bygg. Foresatte melder ankomst i til kryssevakten i Kryssebua, og venter så på barnet i området ved kryssebua.

Ved henting før kl. 15.00 sender foresatte en SMS til basetelefonen ved ankomst til kryssebua og barnet blir fulgt ut dit.

Vi ønsker at alle faste avtaler for henting/gå hjem sendes pr. e-post til baseleder Marius: marius.hytten@osloskolen.no

Enkeltbeskjeder sendes på SMS til basetelefonen: 948 80 385 før kl. 12:00.

Ved nødstilfeller så kan dere sende SMS til basetelefonen og vi tar kontakt så raskt som mulig. Dere kan også ta kontakt med AKS-leder Kristine Stedje: 97195939. Basetelefonen vil ikke bli besvart etter kl. 12:00.

Det skal gis beskjed til baseleder på Mørkegrønn base dersom det er endring i rutiner, ved henting av andre enn foresatte, gå hjem selv, klokkeslett og lignende. Barn uten skriftlige beskjeder vil ikke bli sendt av gårde.

Bursdager
Ved bursdagsarrangementer hvor barna skal være med andre hjem etter AKS ønsker vi en SMS til basetelefonen før kl. 12:00 eller en e-post til baseleder.

I denne SMSen eller e-posten skal det skal det stå hvem som skal være med, for eksempel «alle jentene i 2b» og klokkeslettet som barna skal hentes eller gå selv. Dette er for at vi skal kunne hjelpe barna så godt som mulig med forutsigbarhet og påminnelser om å gjøre seg klare. For eksempel: «Hei! På tirsdag 15. mars skal X feire bursdag. Alle guttene i 2b skal være med han hjem. De hentes kl. 16:00 av oss. Hilsen Y».

Det er foresatte som arrangerer bursdagen som skal gi oss beskjeden. Det er ikke nødvendig at samtlige av foresatte til barna som skal i bursdagen gir beskjed. Dersom en barnet ikke skal være med i bursdagen må foresatte til dette barnet gi egen beskjed på SMS eller e-post.

Ukeplan

Ukeplanen viser dagsrytmen på AKS og hvilke aktiviteter barna har på AKS i løpet av uken.
Endringer kan forekomme med hensyn til vær, fravær o.l men vi gjør alt vi kan for at uken skal være forutsigbart for barn, foresatte og ansatte.

Ukeplan_SommerAKS_Mørkegrønn_Uke31.pdf

Ukeplan_SommerAKS_Mørkegrønn_Uke32.pdf

Ukeplan_SommerAKS_Mørkegrønn_Uke33.pdf