Mørkegrønn base

Aktivitetsskolen på Berg skole har fire baser: Lysegrønn, Mørkegrønn, Blå og Klubben.

 

Mørkegrønn base

Mørkegrønn base er for barna som går på 2. trinn på Berg skole. De holder til i det grønne bygget.

AKS-rommene på Mørkegrønn base ligger i 2. etasje. Vi har ellers sambruk av alle rom med skolen.

 

Baseleder for Mørkegrønn base: Alexander Untiedt Bjørgan

Telefon Mørkegrønn base: 905 32 533

E-post baseleder: albja009@osloskolen.no

 

MorgenAKS

MorgenAKS er på Mørkegrønn base kl. 07:30 - 08:30. Vi er inne på AKS-rommet i første etasje i det grønne bygget fra kl. 07:30 - 08:00. Leker ute fra kl. 08:00 til kl. 08:30.

 

Henting på AKS

Ved henting etter kl. 15:30 har vi utkryssing på Kryssebua i svalgangen mellom grønt og rødt bygg. Ved henting før kl. 15.30 skjer utkrysning på hver enkelt aktivitet. Gi beskjed til en av Aktivitetsslederne ved henting.

Vi ønsker at alle faste avtaler for henting/gå hjem sendes pr. e-post til baseleder Alexander: albja009@osloskolen.no

 

Enkeltbeskjeder sendes på SMS til Blå base-telefonen: 905 32 533 før kl. 12:00.

Ved nødstilfeller så kan dere sende SMS til basetelefonen og vi tar kontakt så raskt som mulig. Dere kan også ta kontakt med AKS-leder Guro Sætereie: 414 10 485. Basetelefonen vil ikke bli besvart etter kl. 12:00.

 

Det skal gis beskjed til baseleder på Mørkegrønn base dersom det er endring i rutiner, ved henting av andre enn foresatte, gå hjem selv, klokkeslett og lignende. Barn uten skriftlige beskjeder vil ikke bli sendt avgårde.

Ukeplan

Ukeplanen viser dagsrytmnen på AKS og hvilke aktiviteter barna har på AKS i løpet av uken.

Endringer kan forekomme med hensyn til vær, fravær o.l men vi gjør alt vi kan for at uken skal forutsigbart for barn, foresatte og ansatte.

Ukeplan Mørkegrønn base uke 01

Ukeplan Mørkegrønn base uke 02-07

Drawing of a city