Mørkegrønn base

Aktivitetsskolen på Berg skole har fire baser: Lysegrønn, Mørkegrønn, Blå og Klubben.

Mørkegrønn base
Mørkegrønn base er for barna som går på 2. trinn på Berg skole. De holder til i det grønne bygget.

AKS-rommene på Mørkegrønn base ligger i 2. etasje. Vi har ellers sambruk av alle rom med skolen.

Baseleder for Mørkegrønn base: Alexander Untiedt Bjørgan
Telefon Mørkegrønn base: 948 80 385
E-post baseleder: albja009@osloskolen.no

MorgenAKS
MorgenAKS er på Mørkegrønn base kl. 07:30 - 08:30. Vi er inne på AKS-rommet i første etasje i det grønne bygget fra kl. 07:30 - 08:00. Leker ute fra kl. 08:00 til kl. 08:30.

Henting på AKS
Ved henting etter kl. 15:30 har vi utkryssing på Kryssebua i svalgangen mellom grønt og rødt bygg. Ved henting før kl. 15.30 skjer utkrysning på hver enkelt aktivitet. Gi beskjed til en av Aktivitetsslederne ved henting.

Vi ønsker at alle faste avtaler for henting/gå hjem sendes pr. e-post til baseleder Alexander: albja009@osloskolen.no

Enkeltbeskjeder sendes på SMS til Blå base-telefonen: 948 80 385 før kl. 12:00.

Ved nødstilfeller så kan dere sende SMS til basetelefonen og vi tar kontakt så raskt som mulig. Dere kan også ta kontakt med AKS-leder Guro Sætereie: 95 755 626. Basetelefonen vil ikke bli besvart etter kl. 12:00.

Det skal gis beskjed til baseleder på Mørkegrønn base dersom det er endring i rutiner, ved henting av andre enn foresatte, gå hjem selv, klokkeslett og lignende. Barn uten skriftlige beskjeder vil ikke bli sendt avgårde.

Bursdager
Ved bursdagsarrangementer hvor elevene skal være med hjem etter AKS ønsker vi en SMS til basetelefonen før kl. 12:00 eller en e-post til baseleder.

I denne SMSen eller e-posten skal det skal det stå hvem som skal være med, for eksempel «alle jentene i 3b» og klokkeslettet som barna skal hentes eller gå selv. Dette er for at vi skal kunne hjelpe barna så godt som mulig med forutsigbarhet og påminnelser om å gjøre seg klare. For eksempel: «Hei! På tirsdag 15. mars skal X feire bursdag. Alle guttene i 1b skal være med han hjem. De hentes kl. 16:00 av oss. Hilsen Y».

Det er foresatte som arrangerer bursdagen som skal gi oss beskjeden. Det er ikke nødvendig at samtlige av foresatte til elevene som skal i bursdagen gir beskjed. Dersom en elev ikke skal være med i bursdagen må foresatte til denne eleven gi egen beskjed på SMS eller e-post.

Ukeplan

Ukeplanen viser dagsrytmnen på AKS og hvilke aktiviteter barna har på AKS i løpet av uken.

Endringer kan forekomme med hensyn til vær, fravær o.l men vi gjør alt vi kan for at uken skal forutsigbart for barn, foresatte og ansatte.

Her finner dere ukeplanene for Mørkegrønn base:
Ukeplan Mørkegrønn base uke 1-7