Lysegrønn base

Aktivitetsskolen på Berg skole har fire baser: Lysegrønn, Mørkegrønn, Blå og Klubben.

 

Lysegrønn base

Lysegrønn base er for barna som går på 1.trinn på Berg skole. De holder til i det grønne bygget.

AKS-rommene til Lysegrønn base ligger i 1. etasje. Vi har ellers sambruk av alle rom med skolen.

 

Baseleder for Lysegrønn base: Hilde Seehusen

Telefon Grønn base: 948 80 385

E-post baseleder: hisea003@osloskolen.no

 

MorgenAKS

MorgenAKS er på Lysegrønn base kl. 07:30 - 08:30. Vi er inne på AKS-rommet i første etasje i det grønne bygget fra kl. 07:30 - 08:00. Leker ute fra kl. 08:00 til kl. 08:30.

 

Henting på AKS

Ved henting etter kl. 15:30 har vi utkryssing på Kryssebua i svalgangen mellom grønt og rødt bygg. Ved henting før kl. 15.30 skjer utkrysning på hver enkelt aktivitet. Gi beskjed til en av Aktivitetsslederne ved henting.

Vi ønsker at alle faste avtaler for henting/gå hjem sendes på e-post til baseleder Hilde: hisea003@osloskolen.no

 

Enkeltbeskjeder sendes på SMS til Lysegrønn base-telefonen: 948 80 385 før kl. 12:00.  

Ved nødstilfeller så kan dere sende SMS til basetelefonen og vi tar kontakt så raskt som mulig. Dere kan også ta kontakt med AKS-leder Guro Sætereie: 414 10 485. Basetelefonen vil ikke bli besvart etter kl. 12:00.

 

Det skal gis beskjed til baseleder på Lysegrønn base dersom det er endring i rutiner, ved henting av andre enn foresatte, gå hjem selv, klokkeslett og lignende. Barn uten skriftlige beskjeder vil ikke bli sendt avgårde.

 

Ukeplan

Ukeplanen viser dagsrytmnen på AKS og hvilke aktiviteter barna har på AKS i løpet av uken.

Endringer kan forekomme med hensyn til vær, fravær o.l men vi gjør alt vi kan for at uken skal forutsigbart for barn, foresatte og ansatte.

Her finner dere ukeplanene for Lysegrønn base:

Ukeplan Lysegrønn base uke 01

Ukeplan Lysegrønn base uke 02-07

Drawing of a city