Blå base

Aktivitetsskolen på Berg skole har fire baser: Lysegrønn, Mørkegrønn, Blå og Klubben.

 

Blå base

Blå base er for barna som går på 3. trinn på Berg skole. De holder til i 1. etasje det blå bygget.

Blå base har baserom i 1. etasje i det blå bygget. Vi har også sambruk av alle rom med skolen.

 

Baseleder for Blå base: Marie Torheim Kristoffersen

Telefon Blå base: 414 09 326

E-post: makra067@osloskolen.no

Kontortid baseleder: 09.00 - 12:00

 

MorgenAKS

MorgenAKS er på Blå base kl. 07:30 - 08:30. Vi er inne på AKS-rommet i første etasje i det blå bygget fra kl. 07:30 - 08:00. Leker ute fra kl. 08:00 til kl. 08:30.

 

Henting på AKS

Ved henting etter kl. 15:30 har vi utkryssing utenfor baserommet i 1. etasje i blått bygg. Ved henting før kl. 15.30 skjer utkrysning på hver enkelt aktivitet. Gi beskjed til en av Aktivitetsslederne ved henting.

Vi ønsker at alle faste avtaler for henting/gå hjem sendes pr. e-post til baseleder Marie: makra067@osloskolen.no

 

Enkeltbeskjeder sendes på SMS til Rød base-telefonen: 414 09 326 før kl. 12:00.  

Ved nødstilfeller så kan dere sende SMS til basetelefonen og vi tar kontakt så raskt som mulig. Dere kan også ta kontakt med AKS-leder Guro Sætereie: 414 10 485. Basetelefonen vil ikke bli besvart etter kl. 12:00.

 

Det skal gis beskjed til baseleder på Blå base dersom det er endring i rutiner, ved henting av andre enn foresatte, gå hjem selv, klokkeslett og lignende. Barn uten skriftlige beskjeder vil ikke bli sendt avgårde.

Ukeplan

Ukeplanen viser dagsrytmnen på AKS og hvilke aktiviteter barna har på AKS i løpet av uken.

Endringer kan forekomme med hensyn til vær, fravær o.l men vi gjør alt vi kan for at uken skal forutsigbart for barn, foresatte og ansatte.

 

Her finner dere ukeplanene for Blå base:

Ukeplan Blå base uke 1

Ukeplan Blå base uke 2-7

 

 

Drawing of a city