Hovedseksjon

Om AKS på Berg

Aktivitetsskolen er en alternativ læringsarena som reflekterer skolens arbeid med elevenes faglige, sosiale og personlige utvikling. Vi ønsker å legge forholdene til rette for varierte og læringsstøttende aktiviteter og lek. Leksetid og fordypning i temaer og fagområder er også en del av tilbudet. Det læringsstøttende aktivitetstilbudet skal være ­­­­strukturert og forutsigbart. Vi tilbyr spennende kurs og læringsstøttende aktiviteter.

På Berg AKS får alle elever omsorg gjennom trygghet, trivsel, toleranse og tilhørighet. Vi legger også stor vekt på å skape trygghet for barnas foresatte.

For å sikre en god og hensiktsmessig dialog mellom foreldrene og AKS ønsker vi tilbakemelding fra dere. Ta kontakt med AKS-leder eller baseleder. Vi er avhengig av deres tilbakemeldinger for å gi et best mulig tilbud!

Velkommen til AKS på Berg skole!