Hovedseksjon

Vår profil

samarbeid

Velkommen til Berg

Da Berg videregående skole ble lagt ned sommeren 2014, ble Berg skole etablert som en ny barneskole. Skoleåret 2014–2015 holdt vi til i et av de gamle byggene, samtidig som to av skolebyggene ble rehabilitert. Vi flyttet inn i flotte, nye lokaler august 2015.

Skolen har blant annet bibliotek, topp moderne kunst og håndverksarealer, naturfagrom og kantine. Skolen har et idyllisk nærområde med Bergskogen og store gressbaner. Det er naturlig at skolen benytter vårt idylliske nærmiljø til praktisk arbeid blant annet i naturfag.

Vi setter ambisiøse faglige mål, og hver enkelt elev skal følges tett opp slik at det gis muligheter til læring og utvikling Alle elever på Berg skole skal oppleve å ha et trygt og motiverende læringsmiljø.

 

Våre løfter og visjon

Berg skole har utarbeidet løfter til elever, ansatte og foresatte: 

  • Vi lover deg som elev ved Berg skole en trygg og lærerik skolehverdag der alle inkluderes.
  • Vi lover deg som ansatt ved Berg skole en inspirerende arbeidsplass der alle bidrar til trivsel, samarbeid og utvikling.
  • Vi lover deg som foresatt ved Berg skole en kultur som preges av respekt og åpen dialog.

Vi ønsker at løftene skal prege kulturen i hele skolesamfunnet. Løftene skal være forpliktende, og de skal være en felles rettesnor for vårt daglige arbeid. Berg skole skal være en kollektivt drevet skole, der høy kompetanse, samarbeid og fellesskap gir elever, ansatte og foresatte forutsigbarhet, trygghet og høy kvalitet på opplæringen.

Berg skoles visjon er "Vi skal lære enda mer". Sammen skal elevene motiveres til nysgjerrighet, engasjement og læringsglede. Læringen omhandler det sosiale, kulturelle og det faglige. Berg skole har høye ambisjoner for hver enkelt elev, og vil aktivt legge til rette for at elevene tilegner seg ferdigheter til å mestre fremtidens utfordringer. Vårt fokus er høyt læringstrykk, faglige utfordringer og tilpasset opplæring.

Felles forståelse og håndtering av løfter, standarder og pedagogisk praksis, er vesentlig for å kunne etablere et læringsmiljø preget av forutsigbarhet, trygghet og kvalitet. Elever, ansatte og foresatte er stolte av å være en del av Berg skole.

løfte1løfte2løfte3