Elevrådet

elevråd

Våren 2017  har elevrådet blant annet vinteraktivitetsdag, lesekonkurranse, arbeid med skolemiljø og trivselsregler, ulike turneringer og forberedelser til 17. mai på agendaen. Berg skole er stolte av at elevrådet som på sikt skal vokse seg større allerede er godt i gang med å legge grunnlaget for elevrådene etter dem.