Kontakt AKS

Leder Aktivitetsskolen: Guro Sætereie

Tlf. 23 46 84 06

Mobil: 414 10 485

E-post: guro.saetereie@ude.oslo.kommune.no

Guro Sætereie

Guro Sætereie

 

Baseleder Grønn base: Sarika Dait

Telefon Grønn base: 414 09 326

E-post: sarika1411@osloskolen.no

Kontortid: 08:30 - 12:00

 

Baseleder Blå base: Marie Torheim Kristoffersen

Telefon Blå base: 917 58 432

E-post: makra067@osloskolen.no

Kontortid: 08:30 - 12:00

 

Baseleder Rød base: Caroline Bjerkenes

Telefon Rød base: 948 80 385

E-post: cabja006@osloskolen.no

Kontortid: 09:00 -12:00

 

Vi gjør oppmerksom på at e-post og telefoner med beskjeder for samme dag må være inne før 12:00.