Berg AKS Turnakademi

Berg Turnakademi er en arena der alle skal få muligheten til å utvikle sine motoriske ferdigheter og erfare kroppslig bevegelse. Alle elevene som går på AKS kan melde seg på, og alle barna får plass!

På Turnakademiet skal det være morsomt, trygt og sosialt, og barna skal få utfordringer og oppleve mestring. Øktene vil være lekne og akrobatiske hvor barna får utfolde seg sammen med f.eks. parkour, free running, hinderløype, samarbeidsstafetter, og turnøvelser.

Turnakademiet er ledet av Petter Lunåsmo.

Petter Lunåsmo er utdannet faglærer i kroppsøving og idrettsfag ved Norges idrettshøgskole. Hans store lidenskap er å skape engasjement og mestring gjennom fysisk aktivitet. Petter har jobbet som turn-trener i Sivs gym i to år og har hatt ansvaret for å lede Berg AKS Turnakademi i ett år. 

Turnakademiet er et helårstilbud som starter i uke 34.
Å være med på Turnakademiet koster ikke noe ekstra utover oppholdsbetaling på AKS.

Påmelding: Ta kontakt med baseleder

Tider

Lysegrønn base: Tirsdag kl. 14:30 - 15:30
Blå gruppe: Uke 38-44
Gul gruppe: Uke 45-50

Mørkegrønn base: Tirsdag kl. 15:30  -  16:30
Gruppe 1: Uke 38-44
Gruppe 2: Uke 45-50

Blå base: Mandag kl. 14:30 - 15:30
Gruppe 1: Uke 38-44
Gruppe 2: Uke 45-50

Klubben: Mandag kl. 15.30 - 16:30