Berg AKS Turnakademi

Berg Turnakademi er en arena der alle skal få muligheten til å utvikle sine motoriske ferdigheter og erfare kroppslig bevegelse. Alle elevene som går på AKS kan melde seg på, og alle barna får plass!

På Turnakademiet blir barna utfordret i forskjellige øvelser og turnelementer, samtidig som det vil fokuseres på sosiale mål som samarbeid og kommunikasjon. Øktene vil være en kombinasjon av øvelser som parkour, hinderløype og samarbeidsstafetter, og klassiske turnøvelser som rulle, hjul og salto.

Trenere:

Turnakademiet er drevet av utdannede turntrenere med sikringskurs innen troppsgymnastikk og trampett.

Lars Woll har master i kroppsøving og pedagogikk fra Norges Idrettshøgskole, og han er utdannet turntrener med trener 1 kurs i troppsgymnastikk som innebærer sikring på trampett. Lars er til daglig trener i LYN ski, og har erfaring som turntrener fra Siv Gymnastikkforening.

Eiril Eliassen Weidemannhar jobbet som turntrener i Grimstad turn og idrettsforening, og har selv turnet og konkurrert i troppsgymnastikk. Hun har trener 1 kurs i troppsgymnastikk som inneholder sikring på trampett, og har i tillegg sikringskurs 1 i trampoline.

 

Påmeldingsfrist: Tirsdag 28. august 2018

 

 

 

Treningstider i 2018/19

Mandag:

1. trinn kl. 14:30 - 15:15

2. trinn kl. 13:45 - 14:30

3. trinn kl. 16:00 - 16:45

4. trinn kl. 15:15 - 16:00

 

Påmeldingsfristen for prøveperioden i uke 36-39 var tirsdag 28. august 2018

Ta kontakt med baseleder ang. spørmål om påmelding/endring i påmelding.

Påmelding for turnakademi fra uke 40 kommer i uke 39.

Drawing of a city