Berg AKS Turnakademi

Berg Turnakademi er en arena der alle skal få muligheten til å utvikle sine motoriske ferdigheter og erfare kroppslig bevegelse. Alle elevene som går på AKS kan melde seg på, og alle barna får plass!

På Turnakademiet blir barna utfordret i forskjellige øvelser og turnelementer, samtidig som det vil fokuseres på sosiale mål som samarbeid og kommunikasjon. Øktene vil være en kombinasjon av øvelser som parkour, hinderløype og samarbeidsstafetter, og klassiske turnøvelser som rulle, hjul og salto.

Turnakademiet er ledet av:

Eiril Eliassen Weidemann er turntrener for 3. og 4. trinn. Eiril jobbet som turntrener i Grimstad turn og idrettsforening, og har selv turnet og konkurrert i troppsgymnastikk. Hun har trener 1 kurs i troppsgymnastikk som inneholder sikring på trampett, og har i tillegg sikringskurs 1 i trampoline.

Julie Hovind Heggedal er trener på Turnakademiet for 1. og 2. trinn. Julie har en Bachelor i faglærer i kroppsøving og idrettsfag fra Norges Idrettshøgskole (NIH), og nå tar hun en master innen innen kroppsøving og pedagogikk på NIH. Gjennom utdanning og praksis har hun undervist i turn på ulike årstrinn. 

Nicolai Mathisen er trener på Turnakademiet for 1. og 2. trinn sammen med Julie. Han er Berg AKS sin akrobat og deltok i sitt første turn NM allerede som 6-åring! Nicolai er en meget god pedagog og har erfaring fra mange ulike sporter som turn, snowboard, skateboard, stuping for å nevne noe.

Turnakademiet er et helårstilbud som starter i uke 35. Å være med på Turnakademiet koster ikke noe ekstra utover oppholdsbetaling på AKS.

Påmeldingsfristen var 20. august.

For spørsmål om påmelding: Ta kontakt med baseleder eller AKS-leder.

 

 

 

Treningstider i 2019/20

Oppstart i uke 2:

1. trinn: Torsdag kl. 14:30 - 15:30

Gruppe 1: Uke 2-4

Gruppe 2: Uke 5-7

2. trinn: Torsdag kl. 15:30 – 16:30

Gruppe 1: Uke 2-4

Gruppe 2: Uke 5-7

3. trinn: Fredag kl. 14:30 – 15:30

Gruppe 1: Uke 2-4

Gruppe 2: Uke 5-7

4. trinn: Fredag kl. 15:15 – 16:30