Berg AKS Turnakademi

Berg Turnakademi er en arena der alle skal få muligheten til å utvikle sine motoriske ferdigheter og erfare kroppslig bevegelse. Alle elevene som går på AKS kan melde seg på, og alle barna får plass!

På Turnakademiet skal det være morsomt, trygt og sosialt, og barna skal få utfordringer og oppleve mestring. Øktene vil være lekne og akrobatiske hvor barna får utfolde seg sammen med f.eks. parkour, free running, hinderløype, samarbeidsstafetter, og turnøvelser.

Turnakademiet er ledet av:

1. og 2. trinn: Eirin Stav Norstrand & Maren Werner
3. og 4. trinn: Petter Lunåsmo & Nikolai Tangen Veskovic

Eirin Stav Norstrand har gått på idrettlinja og har en bachelor i Fysisk aktivitet og ernæring. Eirin har drevet med riding i mange år blant annet Voltigeridning - turn på hesteryggen!

Maren Werner har vært i jegertropp i Forsvaret, har gått ett år på Noeges Idrettshøgskole og studerer nå på neste siste året til å bli barneskolelærer. Hun er aktiv danser og treningsinstruktør, og har et stort engasjement for å se barna og skape aktiviteter der de blomstrer og mestrer. 

Petter Lunåsmo er utdannet faglærer i kroppsøving og idrettsfag ved Norges idrettshøgskole. Hans store lidenskap er å skape engasjement og mestring gjennom fysisk aktivitet. Petter har jobbet som turn-trener i Sivs gym i to år.

Nikolai Tangen Veskovic er utdannet faglærer i kroppsøving, idrettsfag og friluftsliv ved Oslo Met. Nikolai er en allsidig pedagog som liker å finne på nye utfordringer for barna så de får utfolde og utvikle seg. 

Turnakademiet er et helårstilbud som starter i uke 35. Å være med på Turnakademiet koster ikke noe ekstra utover oppholdsbetaling på AKS.

 

 

 

 

Treningstider våren 2021

1. trinn: Torsdag kl. 14:30 - 15:30
Gul gruppe: Uke 9-10 + uke 14-18
Blå gruppe: Uke 11-12 + uke 19-23

2. trinn: Torsdag kl. 15:30 - 16:30
Gruppe 1: Uke 9-10 + uke 14-18
Gruppe 2: Uke 11-12 + uke 19-23

3. trinn: Fredag kl. 14:30 - 15:30
Gruppe 1: Uke 9-10 + uke 14-18
Gruppe 2: Uke 11-12 + uke 19-23

4. trinn: Fredag kl. 15:30 - 16:30

Ta kontakt med baseleder for påmelding til Turnakademiet.