Hovedseksjon

Hel- og deltidsplass

Heltidsplass
Heltidsplass innebærer at plassen kan benyttes ubegrenset innenfor åpningstiden. Deltidsplasser kan disponeres inntil 12 timer i uken.

Deltidsplass
Deltidsplass tilsvarer inntil 12 timer pr. uke på AKS.

2 hele dager pr. uke i ferier (man kan ikke "spare opp" dager på AKS fra andre uker/ferier).

Man kan søke om endring av plass fra heltidsplass til deltidsplass når som helst i løpet av året, men endring kan kun skje fra 1. august og 1. januar. Fristen for endring av plass fra den 1. august er 1. juni og for endring fra 1. januar er fristen 1. desember.

Man kan når som helst endre fra deltidsplass til heltidsplass.

Søknad om plass ved Aktivitetsskolen, oppsigelse av plass og søknad om endring av oppholdstid utføres elektronisk på hjemmesiden til Oslo Kommune. 

Her finnes også informasjon om pris og betaling.

 

Gratis deltidsplass
Ved gratis deltidsplass:

  • Barnet kan være på AKS 12 timer per uke. Skolen fordeler timene jevnt ut over uken og kun etter skoletid.
  • Barnet kan være 2 dager per uke i skolens ferier. Skolen bestemmer hvilke dager barnet kan være på AKS.
  • Barnet kan være på AKS ½ dag ved planleggingsdager og inneklemte feriedager.
  • AKS kan holde stengt i forbindelse med skolens planleggingsdager inntil to dager i året.
  • Du kan ikke søke om å kjøpe utvidet tid. Trenger du flere timer må du søke om heltidsplass.

Les om hva du må betale for heltidsplass ved AKS dersom du har gratis deltidsplass.

Fordeling av timene per trinn på Berg AKS skoleåret 2023/24:
Lysegrønn base / 1. trinn
Mandag: 13:45 - 15:45
Tirsdag: 13:00 - 15:45
Onsdag: 13:30 - 15:45
Torsdag: 13:15 -15:45
Fredag: 13:00 - 15:30

Mørkegrønn base / 2. trinn
Mandag: 13:45 - 16:00
Tirsdag: 13:00 - 16:00
Onsdag: 13:45 - 16:00
Torsdag: 13:15 -15:30
Fredag: 13:15 - 15:30

Blå base / 3. trinn
Mandag: 13:45 - 16:00
Tirsdag: 13:45 - 16:00
Onsdag: 13:45 - 16:00
Torsdag: 13:00 -15:45
Fredag: 13:15 - 15:45

Klubben / 4. trinn
Mandag: 13:45 - 16:00
Tirsdag: 13:45 - 16:00
Onsdag: 13:45 - 16:00
Torsdag: 13:00 -15:45
Fredag: 13:15 - 15:45