Hel- og deltidsplass

Heltidsplass
Heltidsplass innebærer at plassen kan benyttes ubegrenset innenfor åpningstiden. Deltidsplasser kan disponeres inntil 12 timer i uken.

Deltidsplass
Deltidsplass tilsvarer inntil 12 timer pr. uke på AKS.

2 hele dager pr. uke i ferier (man kan ikke "spare opp" dager på AKS fra andre uker/ferier).

Man kan søke om endring av plass fra heltidsplass til deltidsplass når som helst i løpet av året, men endring kan kun skje fra 1. august og 1. januar. Fristen for endring av plass fra den 1. august er 1. juni og for endring fra 1. januar er fristen 1. desember.

Tidsplan for deltidsplass
Søkere må levere en tidsplan for hvordan man vil fordele de 12 timene i uken. Denne tidsplanen er fast og gjelder for hele semesteret. Man kan endre tidsplanen to ganger i året, for hvert semester. Dato for innlevering av tidsplan mottas på e-post fra Aktivitetsskolen. Tidsplan sendes på e-post til baseleder med AKS-leder på kopi.

Man kan når som helst endre fra deltidsplass til heltidsplass.

Søknad om plass ved Aktivitetsskolen, oppsigelse av plass og søknad om endring av oppholdstid utføres elektronisk på hjemmesiden til Oslo Kommune. 

Her finnes også informasjon om pris og betaling.

Kjøp av utvidet tid
Det er mulig å søke om kjøp av utvidet tid i skolens ferier/inneklemte dager for barn med deltidsplass. Dette gjelder ikke de som har gratis deltidsplass.

Ved utvidet tid er det kun mulig å kjøpe hele dager. Pris pr. dag er kr. 400,-. Betalingen blir lagt som tillegg til fakturaen for oppholdsbetalingen den måneden det gjelder.

Frist for søknad om kjøp av utvidet tid ferier/innklemte dager med HeldagsAKS er senest 1 måned før den dagen/ferien det gjleder. Søknaden sendes per e-post til AKS-leder: guro.saetereie@ude.oslo.kommune.no