Leksetid

Leksetid er avsatt tid etter skoletid hvor elevene kan gjøre lekser under tilsyn av voksne. Dette er et frivillig tilbud. Vi minner om at det fortsatt er foresattes ansvar å følge opp leksene.

Tider
3. trinn: tirsdager kl.13.15-14.00
4. trinn: tirsdager 13.15-14.15
5. trinn: tirsdag kl. 14.15 - 15.15 / torsdag 13.15 - 14.15
6. trinn: tirsdager kl. 14.15-15.15
7. trinn: tirsdager kl. 14.15-15.15

Påmelding
Link til påmeldingsskjema er sendt som skolemelding

Første dag med lekstid er tirsdag 25. august 2020
Påmeldingsfrist: Mandag 24. august 2020