Leksetid

Tider for leksetid

Mandag kl. 13:15 - 14:15: 5. trinn. Sted: 5c-rom

Mandag kl. 14:00 - 15:00: 2. trinn. Sted: Kantinen

Tirsdag kl. 13:45 - 14:45: 5. trinn. Sted: 5c-rom

Onsdag kl. 13:00 - 13:45: 3. trinn. Sted: Kantinen

Onsdag kl. 14:00 - 15:00: 4. trinn. Sted: Kantinen

Leksetid er avsatt til etter skoletid, hvor elevene kan gjøre lekser under tilsyn av voksne. Dette er et frivillig tilbud. Vi minner om at det fortsatt er foresattes ansvar å følge opp leksene.

For å kunne planlegge leksetiden på best mulig måte så må alle sende inn et påmeldingsskjema.

Påmeldingsfristen var fredag 1. september 2017.

 

For endringer i påmelding til leksetid for 1. - 4. trinn: Ta kontakt med baseleder

For endringer i påmelding til leksetid for 5. trinn: Ta kontakt med kontaktlærer.