Leksetid

Leksetid:

2. trinn: mandager kl.13.45 - 14.30     

3. trinn: tirsdager kl.13.30 - 14.00

4. trinn: tirsdager 13.45 - 14.30

5. trinn: tirsdag kl. 13.45 - 14.45   

6. trinn: tirsdager kl. 14.15 - 15.15

7. trinn: tirsdager kl. 14.15 - 15.15

Leksetid er avsatt til etter skoletid hvor elevene kan gjøre lekser under tilsyn av voksne. Dette er et frivillig tilbud. Vi minner om at det fortsatt er foresattes ansvar å følge opp leksene.

For endringer i påmelding til leksetid for 2. - 4. trinn: Ta kontakt med baseleder

For endringer i påmelding til leksetid for 5. - 7.trinn: Ta kontakt med kontaktlærer