Leksetid

Tider for leksetid

Tirsdag kl. x. trinn Sted:

 

Leksetid er avsatt til etter skoletid, hvor elevene kan gjøre lekser under tilsyn av voksne. Dette er et frivillig tilbud. Vi minner om at det fortsatt er foresattes ansvar å følge opp leksene.

For å kunne planlegge leksetiden på best mulig måte så må alle sende inn et påmeldingsskjema.

Påmeldingsfrist:

 

For endringer i påmelding til leksetid for 2. - 4. trinn: Ta kontakt med baseleder

For endringer i påmelding til leksetid for 5.  6.trinn: Ta kontakt med kontaktlærer