Leksetid

Leksetid:

Tirsdag kl.13.15 - 14.00     2.trinn og 3.trinn

Onsdag kl.13.45 - 14.30     4.trinn

Tirsdag kl. 13.15 - 14.15     5a  (Klasserommet)

Tirsdag kl. 14.15 - 15.15     5b  (Klasserommet)

Torsdag kl.13.30 - 14.30     5.trinn (klasserom 5b)

Tirsdag kl. 14.15 - 15.30     6.trinn (klasserom 6b)

Torsdag kl.14.15 - 15.30     6.trinn (klasserom 6b)

 

Leksetid er avsatt til etter skoletid, hvor elevene kan gjøre lekser under tilsyn av voksne. Dette er et frivillig tilbud. Vi minner om at det fortsatt er foresattes ansvar å følge opp leksene.

For å kunne planlegge leksetiden på best mulig måte, må alle sende inn påmeldingsskjemaet det er oppgitt lenke til på ukeplanene.

 

For endringer i påmelding til leksetid for 2. - 4. trinn: Ta kontakt med baseleder

For endringer i påmelding til leksetid for 5. - 6.trinn: Ta kontakt med kontaktlærer