Strategisk plan

Strategisk kart Osloskolen 2017-2020

Planen for 2017 er utviklet ut fra skolens visjon og løfter og på bakgrunn av evalueringer fra fjorårets plan.

Arbeid med elevenes sosiale kompetanse, vurdering for læring, klasseledelse og en felles plan for skolens lese- og skriveopplæring var hovedområdene i Strategisk plan 2016. Målet for det strategiske arbeidet i 2017 er å implementere og forankre disse faktorene slik at de vil ha positiv effekt på hver enkelt elevs faglige og sosiale utvikling. Profesjonelle læringsfellsskap og et system for resultatoppfølging er arbeids- og organisasjonsformer som skal tilrettelgegge for dette.  Strategisk plan for Berg skole 2017 kan lastes ned her.