Hovedseksjon

FAU

Valg av klassekontakt og FAU-representant

På Berg skole velger hver klasse én klassekontakt og én FAU-representant. Disse har hver sin vara. Vara for klassekontakt rykker opp året etter, og blir klassekontakt. Ny vara for klassekontakt velges derfor hver vår på foreldremøtet.

FAU

FAU-representant og FAU-vara velges for to år av gangen. Nye valg finner derfor sted på vårforeldremøtet annet hvert år.  

Klassekontakt

Klassekontaktene er kontaktleddet mellom foreldrene i klassen og FAU, og de er bindeleddet mellom foreldrene og skolen.

Aktuelle oppgaver:

 • Planlegge foreldremøtene sammen med kontaktlæreren.
 • Gå gjennom aktuelt lærestoff sammen med lærerne, og sammen med lærer vurdere informasjonsbehovet foreldrene har.
 • Vurdere hva foreldrene og elever sammen kan gjøre for å utvikle et godt klassemiljø, og bidra til dette.
 • Samarbeide med skolen om saker som gjelder hele klassen, f. eks. spørsmål om overføring av barn til annen skole, skyss- og trafikkforhold osv.
 • Ha god kontakt med alle foreldrene i gruppen, og formidle deres ideer og synspunkter til de rette instanser.
 • Sørge for å formidle saker fra/til FAU.
 • Sørge for at nye klassekontakter blir valgt og at disse blir informert om sine oppgaver.

Leder for Berg skoles FAU 20232024 er Per - Magnus Moe Thompson

Kontaktliste for skoleåret 2022 - 2023

Oslo kommunale foreldreutvalg (KFU)

 

 • KFU er foreldrenes arbeidsutvalg på kommunalt nivå.
 • Hensikten er å koordinere skolenes behov og ønsker i kommunen, og å drive opplæring og erfaringsutveksling.
 • Oslo KFU holder en rekke kurs, seminarer og møter som FAU-ledere, nestledere og foreldre har muligheten til å delta på.
 • Les mer om Oslo KFU