Rutiner på AKS

Beskjeder

Beskjeder fra hjemmet til AKS skal alltid gis skriftlig per SMS eller e-post av barnets foresatte. Dette gjelder for eksempel når barnet skal bli med noen hjem, blir hentet av andre enn normalt eller blir borte for en lengre periode. Det er viktig at vi får beskjed om permanente endringer i avtaler vedrørende barnet. Det skal gis beskjed til Aktivitetsskolen dersom det er endring i rutiner, ved henting av andre enn foresatte, gå hjem selv, klokkeslett og lignende. Barn uten skriftlige beskjeder vil ikke bli sendt avgårde.

Når barn skal være med hverandre hjem skal vi alltid ha beskjed fra foresatte.

Vi ønsker at alle faste avtaler for henting/gå hjem sendes på e-post til baseleder.

Enkeltbeskjeder for basene sendes på SMS til basetelefonen. 

Vi gjør oppmerksom på at beskjeder for samme dag må sendes på SMS før 12:00.

 

Henting på AKS / Inn- og utkryssing

MorgenAKS er på Lysegrønn base for alle elevene på 1. og 2.  trinn og på Blå base alle barna på 3. og 4. trinn fra kl. 07:30 - 08:30. Vi er inne på basene kl. 07:30 - 08:00. Leker ute fra kl. 08:00 til kl. 08:30.

Når barna er ferdige på skolen vil en ansatt fra AKS komme til klasserommene. Her ropes alle opp, og de barna som skal være på AKS krysses inn.

Når barna går hjem eller hentes, skal en voksen på AKS alltid ha beskjed og krysse barnet ut. Dette er veldig viktig, slik at vi til enhver tid har oversikt over hvem som er på AKS. Det er kun personalet på AKS som skal foreta inn-og utkryssing. Utkryssing forgår i kryssebua i svalgangen mellom det grønne- og røde bygget for Lysegrønn og Mørkegrønn base. Blå base og Klubben har utkrysning i 1. etasje i det blå bygget utenfor baserommene til Blå base og Klubben.

Du må selv komme inn og hente barnet ditt, og ikke ringe for å be oss sende barnet ut. Dette er i første rekke av sikkerhetsmessige grunner. Alle barn må rydde etter seg når de blir hentet/går hjem.

Både personalet og foresatte har ansvaret for at barna gjøres kjent med disse rutinene.

NB: AKS har ikke ansvaret for barna før innkryssing eller etter utkryssing!

Informasjonsrutiner

Dere vil jevnlig motta informasjon om aktiviteter, tiltak, endringer etc.

Vi benytter følgende informasjonskanaler:

  • E-post
  • Skolens hjemmeside
  • Berg AKS sin Facebookside 
  • Foreldremøter