Hovedseksjon

Lokal plan

I den lokale planen vår så kan du lese om Berg AKS sitt arbeid og innhold.

Den lokale planen er utarbeidet med utgangspunkt i Rammeplanen for Aktivitetsskolen i Oslo.