Hovedseksjon

Skolens historie

Skolen startet høsten 1925 i andre lokaler enn de nåværende. Først høsten 1929 ble deler av dagens bygning tatt i bruk, og fra 1930 var skolen helt ferdig til innflytting. Under den annen verdenskrig ble skolen brukt som sykehus, og undervisningen ble gitt på ulike steder i 6 år før Berg skole i 1946 igjen ble tatt i bruk til sitt egentlige formål. I 1971 ble skolen ombygget.

Flere og bedre spesialrom

Spesialrommene for fagene fysikk, kjemi og biologi ble fornyet og fikk egne forberedelsesrom. Som følge av skolereformen ble også formingssal og dramarom innredet. Skolen har hatt eget bibliotek med heltidsansatt bibliotekar.

Fra liten til stor

Fra skolens begynnelse i 1925 har den gjennomgått store endringer, både når det gjelder omfang og skoletilbud. Den begynte med én klasse i 1925, og stabiliserte seg etter hvert til 16 klasser. I samme periode har skolen i likhet med alle andre videregående skoler i landet, gjennomgått en rekke skolepolitiske reformer, og Berg videregående skole har hatt tilbud innenfor studieretning for studiespesialisering og International Baccalaureate. Berg Videregående Skole har vært en partnerskole for Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling (ILS) ved Universitetet i Oslo.

Ny barneskole

Berg videregående skole ble lagt ned etter endt skoleår 2013/2014. Fagerborg videregående skole og Berg videregående skole ble slått sammen til nye Blindern videregående skole på Sogn, og Berg ble opprettet som barneskole høsten 2014.

historie1