Hovedseksjon

Skolemiljøutvalget

Første skoledag

Skolemiljøutvalget kan utøve innflytelse gjennom å være en utviklingspartner i skolemiljøarbeidet og bidra til å kvalitetssikre rutiner og prosedyrer. Skolemiljøutvalget skal medvirke til at skoleledelsen, de tilsatte, elevene og foreldrene tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø. Skolemiljøutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolemiljøet, jf kapittel 9.

Representanter i Skolemiljøutvalget på Berg skole

  • Represtentant fra ledelsen 
  • Lærerrepresentant
  • Foreldrerepresentanter
  • Elevrepresentant
  • Representant fra kommunen