Hovedseksjon

Særskilt språkopplæring

Særskilt språkopplæring inneholder tre deler:

  • Særskilt norskopplæring: Forsterket tilpasset opplæring i og på norsk
  • Tospråklig fagopplæring: Opplæring i fag på norsk og på elevens morsmål utført av tospråklig lærer
  • Morsmålsopplæring: Morsmålsopplæring kommer i tillegg til det vanlige timetallet og kan legges til en annen skole enn den eleven til vanlig går ved, jf. rundskriv Udir-1-2012 Kunnskapsløftet - fag- og timefordeling og tilbudsstruktur. Dersom morsmålslærer ikke kan skaffes, må det legges til rette for alternative opplæringsformer for morsmålet.

Hva, hvem og hvor lenge?

Elever som har rett til særskilt språkopplæring, skal ha særskilt norskopplæring inntil de har tilstrekkelige ferdigheter i norsk til å følge den ordinære opplæringen. I tillegg tilbys morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring (eller begge deler) når det er nødvendig som hjelpemiddel for å lære norsk.

I Oslo følger alle elever gjeldende læreplan i norsk. Lærere som underviser i alfabetiseringsgrupper og mottaksgrupper kan benytte læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter som en veiledende plan i begynneropplæringen.

Hvorfor særskilt språkopplæring

Målet med særskilt språkopplæring er at eleven så fort som mulig får tilstrekkelige nok ferdigheter i norsk til å kunne følge ordinær opplæring. Det er en forutsetning at særskilt språkopplæring er et tiltak som avsluttes når eleven har tilstrekkelige ferdigheter i norsk. I utgangspunktet skal ikke elever få særskilt språkopplæring gjennom hele grunnopplæringen.