Hovedseksjon

Skoletannlegen

Kringsjå tannklinikk kan nås på tlf. 22 18 17 30.

Fra og med ca. 3-årsalder blir alle systematisk innkalt til tannklinikk for undersøkelse og behandling. Men også før 3-årsalder kan man henvende seg til våre klinikker for å få råd eller hjelp.

I dag er tannhelsen så god at de fleste barn og ungdommer undersøkes hvert annet år. Statens helsetilsyn anbefaler også lengre tid mellom innkallingene for pasienter med god tannhelse. Hos oss blir det lagt vekt på et individuelt opplegg tilpasset den enkeltes behov.

Timekortene sendes per post. Vi ber foreldre påse at barna møter til den oppsatte timen. Hvis det ikke passer, ber vi om at ombestilling av time skjer i god tid. Hvis en glemmer eller lar være å møte til avtalt time, har en selv ansvar for å bestille ny time.