Berg skoles løfter

Trivselsundersøkelsen 2019

Høsten 2019 ble det gjennomført en trivselsundersøkelse for elever på 1.–4. trinn. Les mer om undersøkelsen på Oslo kommunes nettsider. 

Logg deg på som lærer og skoleadmin

Trivselsregler på Berg skole

Jeg tar ansvar:

  • Jeg rydder etter meg.
  • Jeg tar vare på skolen min.
  • Jeg er presis.

 

Jeg viser omsorg:

  • Jeg hjelper andre.
  • Jeg snakker hyggelig til andre.
  • Jeg sier fra til voksne når det ser ut som om noen andre ikke har det bra.

 

Jeg viser respekt:

  • Jeg bidrar til at det er arbeidsro.
  • Jeg følger beskjeder fra voksne.
  • Jeg følger regler i lek.