Berg skoles løfter

Trivselsregler på Berg skole

Jeg tar ansvar:

  • Jeg rydder etter meg.
  • Jeg tar vare på skolen min.
  • Jeg er presis.

 

Jeg viser omsorg:

  • Jeg hjelper andre.
  • Jeg snakker hyggelig til andre.
  • Jeg sier fra til voksne når det ser ut som om noen andre ikke har det bra.

 

Jeg viser respekt:

  • Jeg bidrar til at det er arbeidsro.
  • Jeg følger beskjeder fra voksne.
  • Jeg følger regler i lek.