SommerAKS

AKS har åpent i skoleferien i juni og i august.

Juni
Uke 25 og mandag - onsdag i uke 26.

August
Uke 31 og 32, bortsett fra mandag 2. august og onsdag 11. august som er planleggingsdager.

Åpningstidene på AKS i sommerferien er kl. 07:30 – 16:45. Kjernetiden er fra kl. 09:00 til kl. 15:00. Turene på SommerAKS kommer til å finne sted i kjernetiden. 

Program
I uke 25 tilbyr vi tre ulike kurs på hver base med morsomme og lærerike aktiviteter for uken som barna kan velge mellom.

De to siste dagene på AKS i juni blir det blant annet Juniorolympiade og vanndag!

Vi kommer tilbake med mer info om uke 25 og 26 når vi har mottatt påmeldingsskjema fra alle. 

SommerAKS i uke 31 og 32 har ikke et fastsatt program. Det blir morsomme og fine dager med leker, aktiviteter og turer i nærområdet.

Påmelding
For å kunne planlegge godt og bruke ressurser på best mulig måte trenger vi å vite hvor mange barn som er på AKS disse ukene. Fyll inn påmeldingskjema også om barnet ikke kommer på AKS i sommerferien.

Deltidsdagsplass
De som har deltidsplass på 2. - 4. trinn kan velge to dager som barnet kan være på AKS i løpet av ferieuken. Det er ikke mulig å endre på disse to dagene etter påmelding. Men det er mulig å kjøpe ekstra dager for kr. 400,- per dag. 

Gratis deltidsplass på 1. trinn kan kun velge to dager eller endre til heltidsplass med gratis kjernetid om det er ønske om å delta flere enn to dager i ferieukene. 

Påmeldingsfrist for SommerAKS er mandag 7. juni.