Hovedseksjon

Åpningstider

Åpningstider Berg AKS
MorgenAKS: Kl. 07:30–08:30
Etter skoletid: Fra skolen slutter til kl. 16:30 (se tider på basesidene).
Kl. 16:30 må alle barn være hentet.
AKS og lokalene stenger presis kl.16:30 hver dag.

Vi ber om respekt for våre åpningstider. Dersom det likevel skulle forekomme at barn hentes for sent gjentatte ganger, kan det medføre oppsigelse av plassen.

AKS holder åpent fra kl.07.30 - 16.30 i alle skolens ferier og fridager. Det sendes ut egen påmelding til slike dager. Juli måned og alle helligdager holder vi stengt.