Sangkor

Våren 2016 ble Berg skolekor etablert. Etableringen av Berg skolekor er et samarbeid mellom foreningen Berg skolekor, som er opprettet og ledet av foresatte, og AKS på Berg skole. Sangkorets øvinger vil fra 1. – 4. klasse organiseres av AKS.

Vi er så heldige å ha en meget kompetente korleder som er ansatt på AKS:

Hilde Seehusen som har erfaring som korleder for Lambertseter skoles kor. Hun har også en master i musikkterapi, og har studert drama- og teaterkommunikasjon. Hilde jobber som baseleder på Grønn base.

Pris:

Øvningene til skolekoret koster ikke noe ekstra utover det dere betaler i oppholdsbetaling på AKS.

Alle som vil delta i koret må også melde seg inn i Berg skolekor. Dette skjer i tillegg til påmelding til korøvelser på AKS. Årskontingenten er kr 100,- pr. barn. Når barnet ditt er påmeldt skolekoret på AKS mottar du en e-post fra foreningen om innmelding i koret.

Les mer om koret på Berg skolekors egen hjemmeside.

Skolekoret kommer i tillegg til læringsstøttende aktiviteter og kurs for alle trinn på AKS.

 

Påmeldingsfrist: Tirsdag 28. august 2018

Korøvelser 2018/19

1. trinn: Torsdag kl. 14:30 - 15:00

2. trinn: Torsdag kl. 15:00 - 15:45

3. trinn: Torsdag kl. 13:45 - 14:30

4. trinn: Mandag kl. 13:45 - 14:30

 

 

Ta kontakt med baseleder ang. spørmål om påmelding/endring i påmelding.

Påmeldingsfristen var tirsdag 28. august 2018

 

Alle som vil  være med må sende inn skjema, også om barnet har vært med i koret tidligere.

 

Drawing of a city