Sangkor

Våren 2016 ble Berg skolekor etablert. Etableringen av Berg skolekor er et samarbeid mellom foreningen Berg skolekor, som er opprettet og ledet av foresatte, og AKS på Berg skole.

Sangkorets øvinger fra 1. – 4. klasse organiseres av AKS. Korøvelser for 5. -7. Trinn organiseres av foreningen og finner sted på skolen rett etter skoletid. 

Berg skolekor har siden oppstarten i 2016 etablert seg som et svært populært musikktilbud på skolen. Her utvikler dyktige dirigenter sang- og musikkglede hos barna og skaper et godt sosialt miljø for elevene. 

Våren 2019 ble det etablert et prøveprosjekt med eget guttekor på Berg skole. Målet er å sikre god rekruttering av gutter til kor. Prosjektet forsetter høsten 2021 for gutter på 2. – 4. trinn på AKS og for gutter på 5. – 7. trinn etter skoletid.

I 2020 hadde koret 196 syngende medlemmer og var dermed Norges største skolekor.

Korledere
Theodor Peterson er dirigent for hovedkoret. Han studert musikk og jobbet som profesjonell musiker i flere år. Theodor studerer ved Oslo Met lektorstudiet og har jobbet i flere år som aktivitetsleder på Berg AKS. Han kjenner barna godt på alle trinn. 

Marius Astrup Thoresen leder guttekoret. Han er pianist med utdannelse fra Griegakademiet og Hochschule der kunst i Berlin og har studert pedagogikk på Barratt Dues musikkinstitutt. Han leder også Bislett guttekor med barn fra bl.a. Bolteløkka skole, Ila, Marienlyst, Skøyen og Bøler.

Anniken Ranum Strand er koordinator for Berg skolekor. Hun hjelper også Theodor med hovedkoret og jobber som aktivitetsleder på Mørkegrønn base. Anniken er utdannet musikalartist, og har selv sunget i kor fra hun var 6 år gammel. Anniken har jobbet på Berg AKS i flere år, og jobber også som stemmeskuespiller og oversetter når hun ikke er på Berg.

Påmelding og kontigent
Øvningene til skolekoret koster ikke noe ekstra utover oppholdsbetaling på AKS og alle som vil være med får plass i ett av korene.

Alle som vil delta i korene må også melde seg inn i Berg skolekor. Dette skjer i tillegg til påmelding til korøvelser på AKS. Årskontingenten er kr 100,- pr. barn. Når barnet ditt er påmeldt skolekoret på AKS mottar du en e-post fra foreningen om innmelding i koret.

Skolekoret kommer i tillegg til læringsstøttende aktiviteter og kurs for alle trinn på AKS.
Påmelding for 1. - 4. trinn: Ta kontakt med baseleder
Påmelding for 5.-7. trinn: Send e-post til Berg skolekor v/Anniken: bergskolekor@gmail.com

 

Tider

Hovedkor
Lysegrønn base: Torsdag kl. 15:00 - 15:45
Mørkegrønn base: Torsdag kl. 15:30 - 16:15
Blå base: Tirsdag kl. 15:30 - 16:15
Klubben: Tirsdag kl. 14.30 - 15:15

Guttekor
Mørkegrønn base: Onsdag kl. 14.30 - 15.30
Blå base & Klubben: Onsdag kl. 15:20 - 16:15