Hovedseksjon

Berg skoles venner

Berg skoles venner bidrar til et godt skolemiljø på Berg skole. Venneforeningen er en støtteorganisasjon som har til formål å bistå skolen økonomisk etter FAU og skolens ønsker utover det som ligger innenfor skolens økonomiske rammer. Foreningen skal sikre et godt samarbeid med skolen, og målet er å kunne bidra med midler som er til det beste for skolen og elevene. Berg skoles venner sitt økonomiske bidrag vil komme gjennom medlemskontingent, gaver og arrangementer som 17. mai med mer. 

Ønsker du å støtte, gi et bidrag eller å vite mer om denne foreningen, kan du sende e-post til: bergskolesvenner@gmail.com, eller se på Facebooksiden: Berg skoles venner.