Berg skoles venner

Foreningen skal sikre et godt samarbeid med skolen og målet er å kunne bidra med midler som er til det beste for skolen og elevene. Berg skoles venner sitt økonomiske bidrag vil komme gjennom medlemskontingent, gaver og arrangementer som 17. mai med mer. Berg skoles venner sine egne hjemmesider finner du her

Berg skoles venner 2018