Hovedseksjon

Berg AKS Idrettsskole

På Idrettsskole håper vi å samle alle som har lyst til å drive med ulike idretter sammen og lære enda mer om det. Alle elevene som går på AKS kan melde seg på idrettsskolen og alle får plass!

Barna skal få prøve seg på en rekke forskjellige idretter med fokus på deltakelse, bredde og å prøve og mestre fysiske aktiviteter man har mer eller mindre erfaringer med fra før. 

Idrettsskolen vil alltid jobbe for inkludering, mestring, utvikling, trygghet og trivsel hos barna, og gi dem utfordringer ut fra deres ferdighetsnivå.  

Alle barna som går på AKS kan melde seg på idrettsskolen og alle får plass! Påmeldingen gjelder for hele året 2023/24. Idrettsskolen kommer til å være ute når det er hensiktsmessig, og inne i kroppsøvingsbygget når det er det beste.

Det forventes at barna har med seg egnet fottøy.

Å være med på Idrettsskolen koster ikke noe ekstra utover oppholdsbetaling på AKS.

Tider

Skoleåret 2023/2024

Lysegrønn: Tirsdag kl. 14.30-15.30
Mørkegrønn: Onsdag kl. 14:30 - 15:30
Blå: Fredag kl. 14:15 - 15:15
Klubben: Fredag 15:15 - 16:15

Ta kontakt med baseleder for spørsmål om påmelding.