Berg skolekor

Berg skolekor er et foreldredrevet initativ med eget foreningsstyre. Korøvingene skjer i samarbeid med aktivitetsskolen og inngår i AKS-tilbudet på skolen, men barna trenger ikke ha plass på AKS for å delta. AKS står likevel for den praktiske tilretteleggingen, og organiserer ukentlige øvinger gjennom hele året for de ulike alderstrinnene.


Øvingstider:

  • 2. klasse: Torsdager kl. 14.30 – 15:30
  • 3. og 4. klasse: Torsdager kl. 15.30 – 16.30


Les mer om innmelding, korlederne og aktivitetene Berg skolekor holder på med på deres egne hjemmesider.