Berg skolekor

Etableringen av Berg skolekor er et samarbeid mellom foreningen Berg skolekor, som er opprettet og ledet av foresatte, og AKS på Berg skole.

Sangkorets øvinger fra 1.–4. klasse organiseres av AKS. Korøvelser for 5.–7. Trinn organiseres av foreningen og finner sted på skolen rett etter skoletid. I tillegg til korøvelsene organiseres det konserter og aktiviteter gjennom året. Mer info om tilbudet for finnes på Berg skolekors egen hjemmeside.

Berg skolekor har siden oppstarten i 2016 etablert seg som et svært populært musikktilbud på skolen. Her utvikler dyktige dirigenter sang- og musikkglede hos barna og skaper et godt sosialt miljø for elevene. I 2019 har koret 110 syngende medlemmer. Våren 2019 ble det etablert et prøveprosjekt med eget guttekor på Berg skole. Målet er å sikre god rekruttering av gutter til kor. Prosjektet forsetter høsten 2019 for gutter på 2.–4. trinn på AKS og for gutter på 5.–7. trinn etter skoletid.

Korledere
Vi er så heldige å ha meget kompetente korledere. Korene har hver sin dirigent, ulike øvelser og arrangement, men samarbeider også om prosjekter gjennom året.

Hilde Seehusen er dirigent for hovedkoret. Hun har master i musikkterapi, og har studert drama- og teaterkommunikasjon. Hun har tidligere ledet Lambertseter skoles kor. Hilde har vært korets dirigent fra oppstarten i 2016 og jobber også som baseleder på Lysegrønn base.

Marius Astrup Thoresen leder guttekoret. Han er pianist med utdannelse fra Griegakademiet og Hochschule der kunst i Berlin og har studert pedagogikk på Barratt Dues musikkinstitutt. Han leder også Bislett guttekor med barn fra bl.a. Bolteløkka skole, Ila, Marienlyst, Skøyen og Bøler.

Påmelding og kontigent
Øvningene til skolekoret koster ikke noe ekstra utover oppholdsbetaling på AKS og alle som vil være med får plass i ett av korene.

Alle som vil delta i korene må også melde seg inn i Berg skolekor. Dette skjer i tillegg til påmelding til korøvelser på AKS. Årskontingenten er kr 100,- pr. barn. Når barnet ditt er påmeldt skolekoret på AKS mottar du en e-post fra foreningen om innmelding i koret.

Skolekoret kommer i tillegg til læringsstøttende aktiviteter og kurs for alle trinn på AKS.

Påmelding til hovedkoret: Send e-post til korleder Hilde Seehusen
Påmelding til guttekoret: Send e-post til korleder Marius Astrup Thoresen

Korøvelser 2020/21

Hovedkoret
1. trinn: Tirsdag kl. 14:30 - 15:00
2. trinn: Tirsdag kl. 15:00 - 15:45
3. trinn: Mandag kl. 15:00 - 15:30
4. trinn: Mandag kl. 15:30 - 16:00
5.-7. trinn: Mandag kl. 14.15 - 15:00

Ta kontakt med korleder Hilde for påmelding til hovedkoret.

 

Guttekoret
2. trinn: Onsdag kl. 15:30 - 16:00
3. trinn: Onsdag kl. 14:30 - 15:00
4. trinn: Onsdag kl. 15:00 - 15:30
5.-7. trinn: Onsdag kl. 13:45-14:30

Ta kontakt med korleder Marius for påmelding til guttekoret.