Kurs på AKS

Alle kursene tar utgangspunkt i Rammeplanen for Aktivitetsskolen, læreplanen for skolen og Berg skoles sosiale læreplan. Aktivitetsskolen er en alternativ læringsarena som understøtter skolens arbeid med elevenes faglige, sosiale og personlige utvikling.

Alle barna får plass på kursene de velger. De kan velge ett eller flere kurs kursperioden. Resten av tiden på AKS vil bestå både av fri lek, organiserte aktiviteter og en dag i uken samles barna til fellesmat.

Kursene inngår som en del av Aktivitetsskolens tilbud og medfører ingen ekstra kostnader.

 

 

 

 

Kurskatalog og påmeldingsskjema

Kurskatalog og påmelding kommer i uke 34

 

 

 

 

Drawing of a city