Kurs på AKS

I uke 41 begynner første kursperiode for alle basene på Berg AKS! Kursperioden går over seks uker fra uke 41 til 46.

AKS skal være en læringsstøttende arena som bidrar til elevenes læring i bred forstand. AKS skal legge til rette for elevenes livsmestring og bidra til faglig og sosial utvikling.

Kursene på Berg AKS tar utgangspunkt i Rammeplanen for Aktivitetsskolen, læreplanene for skolen og Berg skoles sosiale læreplan. Det læringsstøttende innholdet i kursene utvikles i samarbeid mellom medarbeidere i AKS og lærerne, og skal motivere til lek, læring, nysgjerrighet, engasjement og kreativitet. Kursene på Berg AKS har tema innen Rammeplanens temaområder; "Natur, miljø og bærekraftig utvikling", "Kunst, kultur og kreativitet", «Fysisk aktivitet» og "Mat og Helse". 


Alle barna som vil være med på kurs, får plass på ett kurs hver. Man må ikke være med kurs, det er alltid mulig å velge fri lek, morsomme organiserte aktiviteter og helårstilbud også.


Les igjennom kurskatalogen sammen med barna, og hvis de vil melde seg på kurs så må de velge to kurs; ett førstevalg og ett andrevalg.
Kursene inngår som en del av Berg AKS sitt tilbud og medfører ingen ekstra kostnader.


Påmeldingsfristen var onsdag 6. oktober 2021.
Ta kontakt med baseleder hvis dere har spørsmål angående kurs og påmelding.