Kurs på AKS

Første kursperiode er i uke 41-46 for basene Mørkegrønn (2. trinn)., Blå (3. trinn) og Klubben (4. trinn) på Berg AKS denne høsten.

For å få en gradvis tilvenning for barna på Lysegrønn base – 1. trinn blir første kursperiode etter jul.

 
Kursene tar utgangspunkt i Rammeplanen for Aktivitetsskolen, læreplanene for skolen og Berg skoles sosiale læreplan. Aktivitetsskolen er en alternativ læringsarena som understøtter skolens arbeid med elevenes faglige, sosiale og personlige utvikling. 
 
Alle barna får plass på ett kurs. Resten av tiden på AKS vil bestå både av fri lek, organiserte aktiviteter og en gang i uken samles barna til fellesmat i kantina. Man må ikke velge å gå på kurs - det er alltid morsomme aktiviteter på AKS.

Kursene inngår som en del av Aktivitetsskolens tilbud og medfører ingen ekstra kostnader.
Les igjennom kurskatalogen med barna og la de velge det de mest lyst til å gå på, hvis de har lyst til å gå på kurs. Barna kan velge ett førstevalg og ett andrevalg.
 

NB! Send også inn påmeldingsskjemaet dersom eleven ikke ønsker å delta på kurs.
 
Påmeldingsfristen er onsdag 12. september 2018.
 

 

 

 

 

 

Kurskatalog og påmeldingsskjema kurs uke 41-46

Drawing of a city