Kurs på AKS

Alle kursene på Berg AKS har tema innen Rammeplanens målområder; "Natur, teknikk og miljø", "Fysisk aktivitet og lek" og "Kunst, kultur og kreativitet".

 

Kursene tar utgangspunkt i Rammeplanen for Aktivitetsskolen, læreplanene for skolen og Berg skole sosiale læreplan. Aktivitetsskolen er en alternativ læringsarena som understøtter skolens arbeid med elevenes faglige, sosiale og personlige utvikling.

 

Alle barna får plass på ett av kursene på basen. Resten av tiden på AKS vil bestå både av fri lek, organiserte aktiviteter og hver tirsdag samles barna til fellesmat i kantina. Barna må ikke gå på kurs - det er alltid morsomme aktiviteter på AKS.

Kursene inngår som en del av Aktivitetsskolens tilbud og medfører ingen ekstra kostnader.

 

Påmeldingsfristen for kurs var mandag 22. januar.

Ta kontakt med baseleder om du har spørsmål angående påmelding til kurs.