Trivselselever

Trivselselever

Vi ønsker at alle elevene på Berg skole skal ha hyggelige aktiviteter å holde på med i friminuttene, og at alle skal ha noen å leke med. Mange elever fra 5. trinn meldte sin interesse for å bli Trivselselev, og nå har vi tyve elever fordelt på fire grupper som arrangere to ulike aktivieteter hver mandag og fredag. Vi er veldig glade for at så mange av de eldste elevene har lyst til å gjøre en innsats for elevene på skolen. 

Trivselselever
Trivselselever