Hovedseksjon

Avslutning av temaperioden Helter

En gruppe barn i et rom
en person i svart dress
en person som står foran en skjerm foran en gruppe barn
En gruppe mennesker i et rom