Hovedseksjon

Foreldremøte 6.trinn

Ma. 15.4.

18:0020:00

Kantinen

Møtet starter i krø-salen 18.15. Etter felles informasjon for trinnet, går man klassevis til klasserommene.