JuleAKS

Åpningstidene på AKS i juleferien er kl. 7:30 - 16:45. Dette er fredag 22. desember i uke 51, samt onsdag 27. desember - fredag 29. desember i uke 52. Kjernetiden er fra kl. 9:00 til kl. 15:00. I dette tidsrommet vil utflukter finne sted.

Alle må sende inn påmeldingsskjema, også de som IKKE kommer på AKS i juleferien.

Halvdagsplass: De som har halvdagsplass kan være på AKS 12 timer ila uke 51. Fredag er det heldagsAKS så det betyr at dersom eleven er på AKS 6 timer på fredag 22. desember, kan eleven fordele 6 timer fra mandag-torsdag den uken. I løpet av uke 52 kan elever som har halvdagsplass kan velge to dager som barnet kan være på AKS. De to dagene kan ikke endres etter påmelding.

Påmeldingsfrist: Fredag 1. desember

Program & påmelding

Drawing of a city