Utleie av lokaler

Vi leier ut kroppsøvingssaler med tilhørende garderober, dusj og toaletter. De to salene kan slås sammen til en stor sal. Salene leies ut uten utstyr. Det er også mulig å leie musikkrom og øvingsrom i samme bygg.

Skolens lokaler lånes/leies ut mandag til torsdag mellom 16.00–21.00 og leies ut som hele klokketimer. Det er ikke utleie i skolens ferier og på fridager, eller når skolen har egne arrangementer i lokalene. Dette avtales i leiekontrakt.

Frivillige organisasjoner

Vi låner og leier ut lokaler til frivillige organisasjoner i henhold til: Forskrift om utlån og utleie av skoler og andre kommunale lokaler til frivillige organisasjoner i Oslo kommune"

Privatpersoner og grupper

Skolen leier også ut lokaler til privatpersoner og grupper. Utleiepriser for skoleåret 2018/2019:

  • Kroppsøvingssal 1 (ca. 200 kvm): 300,- per time
  • Kroppsøvingssal 2 (ca. 200 kvm): 300,- per time
  • Kroppsøvingssal 1+2 (ca. 400 kvm): 600,- per time
  • Musikkrom med grupperom (ca. 100 kvm): 180,- per time

Vi ber om at utfylt søknadsskjema sendes til: berg@ude.oslo.kommune.no

Søknadsfrist er 15.april for påfølgende skoleår. Det forutsettes at opplysningene i søknadsskjemaet er korrekte.

Soknadsskjema.docx