Vår visjon

samarbeid
  • Vi lover deg som elev ved Berg skole en trygg og lærerik skolehverdag der alle inkluderes.
  • Vi lover deg som ansatt ved Berg skole en inspirerende arbeidsplass der alle bidrar til trivsel, samarbeid og utvikling.
  • Vi lover deg som foresatt ved Berg skole en kultur som preges av respekt og åpen dialog.

Vi ønsker at løftene skal prege kulturen i hele skolesamfunnet. Løftene skal være forpliktende, og de skal være en felles rettesnor for vårt daglige arbeid. Berg skole skal være en kollektivt drevet skole, der høy kompetanse, samarbeid og fellesskap gir elever, ansatte og foresatte forutsigbarhet, trygghet og høy kvalitet på opplæringen.

Berg skoles visjon er "Vi skal lære enda mer". Sammen skal elevene motiveres til nysgjerrighet, engasjement og læringsglede. Læringen omhandler det sosiale, kulturelle og det faglige. Berg skole har høye ambisjoner for hver enkelt elev, og vil aktivt legge til rette for at elevene tilegner seg ferdigheter til å mestre fremtidens utfordringer. Vårt fokus er høyt læringstrykk, faglige utfordringer og tilpasset opplæring.

Frem til skolen blir en ferdig 1–7 skole høsten 2019, vil antall ansatte vil øke i takt med elevtallsøkningen. Dette krever spesiell fokus på rekrutteringsprosessen, kontinuerlig arbeid for et godt arbeidsmiljø, og systematisk oppfølging av nytilsatte. Felles forståelse og håndtering av løfter, standarder og pedagogisk praksis, er vesentlig for å kunne etablere et læringsmiljø preget av forutsigbarhet, trygghet og kvalitet. Elever, ansatte og foresatte er stolte av å være en del av Berg skole.

løfte1løfte2løfte3