Berg skole

skolen

Da Berg videregående skole ble lagt ned sommeren 2014, ble Berg skole etablert som en ny barneskole. Skoleåret 2014-2015 holdt vi til i et av de gamle bygene, samtidig som to av skolebyggene ble rehabilitert. Vi flyttet inn i flotte, nye lokaler august 2015. Skolen har blant annet bibliotek, topp moderne kunst og håndverksarealer, naturfagrom og kantine. Skolen har et idyllisk nærområde med Bergskogen og store gressbaner. Det er naturlig at skolen benytter vårt idylliske nærmiljø til praktisk arbeid blant annet i naturfag. Vi setter ambisiøse faglige mål, og hver enkelt elev skal følges tett opp slik at det gis muligheter til læring og utvikling Alle elever på Berg skole skal oppleve å ha et trygt og motiverende læringsmiljø.

 

Skoleåret 2016-2017 går 253 elever på 1.-4. trinn. Vi utvider med et klassetrinn hvert år, og skal bli en 1-7-skole med ca. 600 elever.  

Elever, ansatte og foresatte er stolte av å være en del av Berg skole!