Skolejoggen 2019

Førsteklasse synger for skolen

FN-dagen ble markert i klasserommene på ulikt vis, men felles for alle var en fantastisk samling bak grønt bygg. Førsteklassingene hadde øvd inn sanger og stod stolte i trappa mens de underholdt. Elevrådsleder Teis og nestleder Hennie holdt en fin tale om barnehjemmet, Children of the Universe, og om vårt samarbeid med dem. Og med god hjelp fra både penger i bøtta og VIPPS fra foresatte, samlet vi inn 17684 kr. Hurra!

Les mer om barnehjemmet her.

Elevene danser blime-dansen
Elev får prikk på hånda for runder løpt