Fantastiske resultater på årets nasjonale prøver

Ordsky med beskrivende ord

Formålet med nasjonale prøver er å gi skolen kunnskap om elevenes ferdigheter i lesing, regning og engelsk. Informasjonen fra prøvene skal danne grunnlag for underveisvurdering og kvalitetsutvikling på alle nivåer i skolesystemet (udir.no).

På Berg jobber vi systematisk med læring i alle fag fra første dag i første klasse, og årets resultater speiler nettopp dette. I tillegg til å si noe om elevenes ferdigheter, viser resultatene også at et godt skole-hjem-samarbeid bidrar til gode, faglige resultater. De viser også godt teamsamarbeid blant skolens ansatte og speiler et solid profesjonsfellesskap. Vi er også veldig fornøyde med å ha et velfylt og veldrevet bibliotek som inspirer og motiverer til lesing. I dag er vi ekstra stolte med god grunn. 

Både Nordre Aker Budstikke og Utdanningsnytt har kommentert Bergs gode resultater.