Kunnskapsministeren på besøk på Berg skole i anledning PIRLS-resultater

Kunnskapsminister besøk

Elevrådsleder Ludvig Lamøy og rektor Yngvil Hestenes tok imot til pressekonferanse da resultatene fra den internasjonale leseundersøkelsen PIRLS (Progress in Reading Literacy Study)ble presentert på Berg skole 5. desember 2017. I den forbindelse fikk skolen besøk av Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, Utdanningsdirektør Astrid Søgnen og byråd for oppvekst og kunnskap Tone Tellevik Dahl. Forsker Egil Gabrielsen fra Lesesenteret la frem svært gode leseresultater fra landets 5.trinns-elever. I etterkant av pressekonferansen besøkte Kunnskapsministeren klasse 5B. Elevene fikk fortelle om hvordan de jobber med lesing, og de fikk en fin anledning til drøfting og refleksjon med Kunnskapsministeren om bøker og lesing.