"Jeg viser omsorg"

Krukke "Gode gjerninger"

Alle på skolen har hatt et særlig fokus denne perioden på å vise omsorg og å inkludere alle i lek. Det er meldt inn mange observasjoner fra lærerne på elever som har hjulpet hverandre, sørget for at alle er med i lek, trøstet, sagt hyggelige ting til hverandre og lånt bort ting til andre. 2c har samlet alle de gode gjerningene de har gjort i en krukke, og som dere ser ble det mange. 2c får æren av å ha Berg-pokalen i klasserommet en peridoe som synlig bevis på den gode innsatsen.