Informasjon om det nye kroppsøvings/musikk-bygget

Bilde av gammelt og nytt bygg

Undervisningsbygg kan fortelle at det nye kroppsøvings – og musikkbygget var så godt som ferdig da det dessverre plutselig oppstod en større vannlekkasje. Beklageligvis hadde et vannrør i første etasje sprunget lekk, og det har rent ut vann i hele bygget. Vannskadene er så omfattende at vegger og konstruksjoner må rives opp for å tørke. I tillegg må hele det ferdige gulvet i gymsalene rives opp og byttes ut.  Reparasjonsarbeider og tørking må til, før man kan sette bygget tilbake i riktig stand.

 

Undervisningsbygg har per dags dato ikke informasjon om når bygget vil være klart til bruk igjen. På grunn av skadeomfanget, regner man med at arbeidene dessverre vil måtte pågå i hele sommer.  Undervisningsbygg beklager situasjonen og vil komme med mer informasjon om fremdriften så fort de har konkrete holdepunkter.