Flott offisiell åpning av det nye kroppsøvings - og musikkbygget!

Kroppsøvings - og musikkbygg

Hele skolen var på plass i kroppsøvingssalen for å feire det nye bygget. Vi hadde også besøk av arkitekten og representanter fra Utdanningsetaten og Undervisningsbygg. Først sang vi Berg-sangen, før Rektor Yngvil Hestenes og leder av elevrådet, Godwin, holdt tale. Etterpå var det fellesdans. Åpningen ble avsluttet med is i skolegården.