Endelig ble det English Day igjen!

Gymnastikk

Dagen ble innledet av assisterende rektor som minnet elevene på hva man må huske på når det gjelder innsat og manerer, og elevene ble ønsket en strålende dag.  Deretter ble  "God save the queen" avspilt over høytaleren, og alle elever sang med stående ved plassen sin.

Timeplanen gikk som vanlig, men all undervisning foregikk på engelsk. I friminuttene måtte man også snakke engelsk med hverandre. Det var ikke alltid like lett å finne de engelske ordene, men alle forsøkte så godt de kunne og prøvde seg frem. 

Alle som forlot klasserommet måtte ha med seg "Hall Pass" hvor det stod hvor de skulle og klokkeslett. Møtte de på en voksen, ble de bedt om vise kortet sitt.

Det ble "Bisquits and lemonade"  i år også, men med  korona-tilpasset servering. Takk til elevrådet for god hjelp! 

 

Skoleuniform og emblem
Girl with hall pass
Hall pass
Jenter i skoleuniform
Mr Baggerud Dalen and Ms Hirsh Aaby
Talking