Elevrådssamling på Tøyen

Elevrådsleder og nestleder på samling

I dag har elevrådsleder og nestleder vært på Skatten på Tøyen for å snakke om elevrådsarbeid og viktigheten av elevmedvirkning i skolen. Vi fikk i oppgave å finne saker vi ville jobbe med i neste halvår, samt tenke gjennom hvordan elevrådsarbeidet ved skolen kunne bli enda bedre. Vi dro hjem igjen med ny inspirasjon og ny giv, og er klare for et nytt halvår med enda mer elevmedvirkning og utvikling av elevrådet ved Berg skole.

Elevrådsrepresentantene i konsentrert arbeid
Elevrådet legger frem sine innspill i plenum