Elevrådet besøker Rådhuset

Elevrådet utenfor Rådhuset

Her er noe av det vi snakket om:

- Vi snakket om hva mobbing er

- At forskjellighet er bra

- Det finnes ikke slemme barn, men bare barn som har det vanskelig

- Voksene må få vite hvis barn ikke har det bra

- På skolen skal man føle seg trygg

- Felles aktiviteter er bra

- Elevrådet har en viktig jobb for det sosiale miljøet på Berg skole

 

Hilsen Erle, Frede, August og Elise.                                                                                                                                                          

Elevrådet i møterommet
Elevrådet i møterommet