Beslutning om ungdomstilhørighet for elever med nærskolerett ved Berg skole

Ungdomsskole på Voldsløkka

Beslutning om ungdomstilhørighet for elever med nærskolerett ved Berg skole

Elever som begynner i 8. trinn fra skolestart 2020 får skoletilhørighet på Marienlyst skole. Elevene fortsetter skoleløpet på Marienlyst.

Elever som begynner i 8 trinn fra skolestart 2021 og 2022 får skoletilhørighet på Engebråten skole. Elevene fortsetter skoleløpet på Engebråten, og blir gitt tilbud om busstransport til/fra Engebråten skole i hele skoleløpet.

Elever på Berg skole får ungdomstilhørighet på Voldsløkka skole når denne skolen åpner.


Ungdomstilhørighet for elever ved Berg skole som ikke har nærskolerett

Elever som ikke har nærskolevedtak ved Berg skole, får tilbud om ungdomsskoleplass ved den skolen bostedsadressen hører til. Dersom disse elevene ønsker å gå på Marienlyst eller Engebråten skole i den midlertidige perioden eller ved den nye skolen på Voldsløkka (når den står klar), må de søke skolebytte.

Dersom elever ved Berg skole med skolebyttevedtak ikke søker skolebytte, vil de få vedtak om nærskole på ungdomsskolen elevens bostedsadresse hører til.

Vedtak om nærskole til foresatte til alle barn som nå går på 7. trinn sendes ut i april 2020.