Aktiviteter

Informasjon om jul og julefeiring på Berg skole

I desember vil mørketid, advent og jul markeres på ulike måter. Dette er ikke en del av krle-faget, men en del av generell læreplan. Feiring av jul og at solen snur, har en lang tradisjon i Norge. Skolen kan gjennomføre disse aktivitetene som en del av sin generelle kultur- og tradisjonsformidling. Mål for disse aktivitetene, er at elevene skal få kjennskap til kristendommen som kulturarv.

Det er en del forutsetninger som må oppfylles for å gjennomføre dette: • Foreldre skal ha informasjon om innholdet i aktiviteten • Skolen skal ha et alternativt og livsnøytralt opplegg • Foreldrene skal enkelt, og uten å gi begrunnelse, kunne be om deltagelse på det alternative opplegget.

Følgende aktiviteter vil tilbys alle skolens elever:

• Adventssamling for 1. – 4. trinn: torsdag 1. desember og mandag 12.desember. Adventsamlingene består av sang, tekstlesing og lystenning.

• Nissemarsj gjennom Bergskogen fredag 9. des. kl. 8.30. Fint hvis alle har på røde luer.

• Luciaopptog, tirsdag 13. desember

• Felles nissedans i skolegården onsdag 14. desember

• Gang rundt juletreet tirsdag 20. desember

• Julegudstjeneste i Bakkehaugen kirke onsdag 21. desember.

For øvrig vil klassene synge vanlige julesanger, skrive julefortellinger og delta i ulike kunst og håndverksaktiviteter. Klassene har også adventslys i klasserommene. Dersom noen ønsker nærmere info. vedr. sanger/tekster eller aktiviteter, vennligst ta kontakt med kontaktlærer.

Vi ber dere foreldre/foresatte om å bekrefte barnets deltakelse ved å fylle ut dette skjemaet. 

 

Vi ser frem til en hyggelig førjulstid på Berg skole!

 

Med vennlig hilsen Yngvil Hestenes                                                                                                                                              

 

Frist for innsendelse av skjema: Onsdag 30. november