VinterAKS

Åpningstidene på AKS i vinterferien i uke 8 er kl. 07:30 – 16:45.
Kjernetiden er fra kl. 09:00  til kl. 15:00.
Turene i vinterferien kommer til å finne sted i kjernetiden.

Deltidsplass: De som har deltidsplass kan velge to hele dager som eleven kan være på AKS i løpet av en ferieuke.

Påmeldingsfrist: Mandag 27. januar 2020

NB! Alle må sende inn skjemaet, også de som IKKE kommer på AKS i vinterferien