Kurs på AKS

I vårsemesteret tilbyr vi tre perioder med kurs på Berg AKS.

 

Alle kusene på Berg AKS har tema innen Rammeplanens målområder; " Natur, teknikk og miljø",  "Fysisk aktivitet og lek", "Kunst, kultur og kreativitet" og "Mat og Helse".

Kursene tar utgangspunkt i rammeplanen og skolens årsplaner. På denne måten er Aktivitetsskolen en læringsarena som er støttende i de ulike fagene i skolen.

Alle barna får plass på kurs. Resten av tiden på AKS vil bestå både av fri lek, organiserte aktiviteter og hver fredag samles barna til fellesmat i kantina. Man må ikke velge å gå på kurs - det er alltid morsomme aktiviteter på AKS.

Kursene inngår som en del av Aktivitetsskolens tilbud og medfører ingen ekstra kostnader.

 

Påmelding

Påmeldingsfristen for kurs i alle periodene var mandag 16. januar.

Ta kontakt med baseleder hvis du har spørsmål om kursene på den enkelte base.

  

Kursprogram:

Kursprogram for Grønn base

Kursprogram for Blå base

Kursprogram for Rød base