Skileik, friluftsliv og skøyter

 I uke 2- 7, 2018 tilbyr vi Skilek- & Friluftslivskurs til alle elevene på Berg AKS!

 

På skilek- og friluftslivkurset skal vi både leke med ski på beina og finne på masse gøy ute i naturen.

Målet med skilek- og friluftslivkurset er at vi skal oppleve skiglede, mestring, og ikke minst samhandling med andre innenfor en sosial og trygg ramme.

Kurset vil være med på å fremme motorikken, de kognitive egenskapene hos barna, samt stimulere til kreativitet ute i naturen. Dette er egenskaper som vil kunne ha en positiv innvirkning på innsats i skolen, trivsel og sosialt samspill med andre barn.

Så lenge det er snø så blir det ski. Dersom snøen uteblir blir fortsatt kurs med fokus på friluftsliv, leker og aktiviteter ute i naturen. Barna trenger skisko og ski til kurset - ikke staver. Vi har egene skibod som de kan oppbevare skiene sine om de vil ha de på skolen i disse ukene. Er det noen som ikke har ski så gi beskjed til baseleder så finner vi en løsning.

 

I samme periode tilbyr vi også skøyteskole til barna på Rød base og Klubben.

Vi tilrettelegger skøyteskolen for alle som er med, enten de har gått mye på skøyter eller aldri tidligere har hatt sjansen til å prøve seg. Øktene vil i hovedsak bestå av lekpreget aktivitet som på ulike måter utvikler ferdigheter på en morsom og inkluderende måte.
 
Vi vil i tillegg til lekaktiviteter også åpne opp for bandy for de elevene som ønsker dette. Vi vil fokusere på tekniske ferdigheter, høyt aktivitetsnivå og fair play/sosiale mål.

Barna trenger skøyter og hjelm til kurset. Er det noen sikke har dette så ta kontakt med baseleder så finner vi en løsning.

 

Alle som vil melder seg på kursene får plass og det koster ikke noe utover oppholdsbetalingen.

 

Påmeldingsfristen var fredag 1. desember 2017

 

Kurs uke 2 - 7, 2018

Skilek- og friluftslivkurs for 1. - 4. trinn

Mandag kl. 15:00 - 16:30: 4. trinn

Onsdag kl. 15:00 - 16.30: 3. trinn

Torsdag kl. 14.30 - 16:00: 1. trinn

Fredag kl. 14:00 - 15:30: 2. trinn

 

Skøyteskole for 3. - 4. trinn

Tirsdag kl. 14:30 - 16.30: 3. trinn

Onsdag kl. 14.30 - 16.30: 4. trinn

Drawing of a city