Grønn base

 Aktivitetsskolen på Berg skole har fire baser: Grønn, Blå, Rød base og Klubben.

 

Grønn base

Grønn base er for barna som går på 1.trinn på Berg skole. De holder til i det grønne bygget.

AKS-rommene på Grønn base ligger i 1. etasje. Vi har ellers sambruk av alle rom med skolen.

 

Baseleder for Grønn base: Hilde Seehusen

Telefon Grønn base: 905 32 533

E-post baseleder: hisea003@osloskolen.no

 

MorgenAKS er på Grønn base for alle elevene på 1. trinn kl. 07:30 - 08:30. Vi er inne på AKS-rommet i første etasje i det grønne bygget fra kl. 07:30 - 08:00. Leker ute fra kl. 08:00 til kl. 08:30.

 

Ved henting etter kl. 15:30 har vi utkryssing på baserommet. Ved henting før kl. 15.30 skjer utkrysning på hver enkelt aktivitet. Gi beskjed til en av Aktivitetsslederne ved henting. 

 

Ved henting på AKS

Vi ønsker at alle faste avtaler for henting/gå hjem sendes på e-post til baseleder Hilde: hisea003@osloskolen.no

 

Enkeltbeskjeder sendes på SMS til Grønn base-telefonen: 905 32 533 før kl. 12:00.  

Ved nødstilfeller så kan dere sende SMS til basetelefonen og vi tar kontakt så raskt som mulig. Dere kan også ta kontakt med AKS-leder Guro Sætereie: 414 10 485. Basetelefonen vil ikke bli besvart etter kl. 12:00.

 

Det skal gis beskjed til baseleder på Grønn base dersom det er endring i rutiner, ved henting av andre enn foresatte, gå hjem selv, klokkeslett og lignende. Barn uten skriftlige beskjeder vil ikke bli sendt avgårde.

Ukeplan

Ukeplanen viser dagsrytmnen på AKS og hvilke aktiviteter barna har på AKS i løpet av uken.

Endringer kan forekomme med hensyn til vær, fravær o.l men vi gjør alt vi kan for at uken skal forutsigbart for barn, foresatte og ansatte.

Her finner dere ukeplanene for Grønn base:

 

Ukeplan uke 9-12

Drawing of a city